Czym jest Runda T?

 • Regionalne wydarzenie kojarzące projekty biznesowe z pieniędzmi
 • Pozwala pomysłodawcom spotkać inwestorów bez konieczności wyjazdu w Polskę lub świat
 • Spotkanie prezentujące potencjał podlaskich projektów, start-upów i całego regionu

Dlaczego?

 • Wszystkie takie wydarzenia dzieją się w Polsce Zachodniej lub Europie (nie ma tego w Polsce Wschodniej)
 • Chcemy pokazać potencjał regionalnych projektów i start-up’ów przed inwestorami z całego kraju!

Dla kogo?

 • Bez ograniczeń wiekowych!
 • Bez ograniczeń branżowych!
 • Projekty, które nie zostały jeszcze skomercjalizowane
 • Projekty we wczesnej fazie komercjalizacji
 • Projekty, które powstały w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim
 • Projekty, które będą realizowane w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim

Rezultat!

 • Regionalne start-up’y pozyskujące pierwszą rundę inwestycyjną bez wyjeżdżania w Polskę!
 • Pakiet cennych szkoleń dla finalistów
 • Promocja twórców i startupów

Informacje o wydarzeniu:

Kategorie:

 • Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba związana z woj. Podlaskim lub warmińsko mazurskim. Do udziału w mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.
 • Prace konkursowe przeanalizują Kapituły Konkursowe złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituły wyłonią pięciu finalistów w każdej kategorii konkursowej oraz ostatecznych zwycięzców konkursu.
 • Każdy finalista otrzyma możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych i darmowych szkoleniach.
 • W finale prezentacje zostaną ocenione przez kapituły składające się z przedstawicieli funduszy inwestycyjnych.
 • Zwycięzcy poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni na Gali.


Regulamin Rundy T >>

Pliki do pobrania

Oświadczenia >>
Opis projektu >>

Runda T Pandemic idea, koncepcja, gotowy projekt stanowiący rozwiązanie problemów społecznych związanych z sytuacją wybuchu pandemii w kraju i na świecie. Kategoria stanowi odpowiedź na sytuację na świecie związaną z pandemią COVID-19.

Runda T Concept projekty z różnych dziedzin, które są pomysłami niezrealizowanymi lub w trakcie realizacji na wczesnym stadium rozwoju. Do tej kategorii mogą być zgłoszone projekty koncepcyjne.

Runda T Science projekty naukowe nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii lub innowacyjnej metodologii. Kategoria skierowana do projektów naukowych z genezą powstania w środowisku naukowym, akademickim lub wynalazczym.

Runda T Open idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią z dowolnej dziedziny i na każdym etapie przygotowania.


Harmonogram

04 stycznia 2021 - 30 czerwca 2021 Rekrutacja Projektów
15 lipca 2021 - 31 lipca 2021 Ogłoszenie wyników
01 sierpnia 2021 - 31 sierpnia 2021 Szkolenia cz1
01 września 2021 - 30 września 2021 Szkolenia cz2
20 września 2021 - 15 października 2021 Finał Rundy T
01 października 2021 - 31 października 2021 Gala finałowa

W związku z aktualna sytuacją w kraju podane zostały orientacyjne przedziały czasowe poszczególnych etapów wydarzenia tj, ogłoszenia wyników, szkoleń, finału i gali. Dokładne terminy będziemy podawać na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

Harmonogram Rundy T

Kapituły wewnętrzne

O kapitule

Jurorzy w kategorii Science

Robert Mucha
Przewodniczący Kapituły w kategorii Science
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Witraż Sp. z o.o. Sp. k


dr hab. Jolanta Muszyńska
prof. UwB Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu w Białymstoku


Grzegorz Borkowski
Prezes Merinosoft – XEMI


Bożena Datczuk
Prezes Merinosoft – XEMI


Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


Jurorzy w kategorii Concept

Piotr Draus
Przewodniczący Kapituły w kategorii Concept
Dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku


Joanna Sarosiek
Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego


Dr Łukasz Siemieniuk
Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej


Jan Zadykowicz
Prezes Jazon Sp. z o.o.


Maciej Gobcewicz
specjalista ds. technicznych Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej


Prof. dr hab. Jarosław Perszko
DyrektorInstytutu Sztuk Plastycznych i Konserwacji Dzieł Sztuki, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej


Jurorzy w kategorii Pandemic

Emilia Malinowska
Przewodnicząca Kapituły w kategorii Pandemic
Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku


Zdzisław Karwowski
Prezes BIT SA


Prof. dr hab. Joanna Zajkowska
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


Prof. dr hab. Karol Kamiński
Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku


Dr Anatoliusz Kopczuk
Prorektor ds. Współpracy z praktyką gospodarczą Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania


Jurorzy w kategorii Open

Mariusz Dąbrowski
Przewodniczący Kapituły w kategorii Open
Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Dr hab. Piotr Zieliński
prof. UwB, Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku


Marek Dźwigaj
Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego


Anna Daszuta
Zalewska, Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo - Technologicznego


Agnieszka Pietrowicz
Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku


Andrzej Kiełczewski
Prezes Parku Przemysłowego Łomża Sp. z o.o.


Przedstawiamy Kapituły wewnętrzne w czterech kategoriach: Science, Open, Pandemic i Concept.

Członkowie kapituł to przedstawiciele instytucji, firm, organizacji, świata nauki oraz niewątpliwi eksperci w swoich dziedzinach. Celem obrad Kapituł wewnętrznych jest wyłonienie finalistów w każdej kategorii oraz projektów rezerwowych.

W Finale Rundy T 5 najlepszych projektów wskazanych przez kapituły wewnętrzne z każdej kategorii będą oceniane przez kapituły, w których skład wejdą fundusze inwestycyjne.


Partnerzy

Organizator:

Technotalenty

Współorganizator:

Województwo Podlaskie
NBP

Patroni honorowi:

Naukowe Centrum Badań i Rozwoju
PARP
Marszałek Województwa Podlaskiego Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezydent Miasta Białegostoku
Patronat UM Łomza
Politechnika Białostocka
wsfiz
WSE
UWM
UMB
UWB

Patroni:

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
NASK

Partnerzy strategiczni:

Park Naukowo – Technologiczny w Ełku
Park Naukowo – Technologiczny w Białymstoku
Park Przemysłowy w Łomży
Park Naukowo – Technologiczny w Suwałkach

Fundusze inwestycyjne:

LTcapital
Invento
Vclink
YouNick
Aban fund
Agritechhub
Spinaker Alfa
Infini
bitBooster
CZYSTA3.VC
Innteo
Assay

Firmy założycieli:

APS
CFT
Biznes Polska
Promotech
Uplogic
VIVADE

Firmy partnerskie:

wsfiz
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Białostocki
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
tobo
Unibep
Salag
BLC
Intratel
Merinosoft
Samasz
Bit
Witraż
Park Naukowo – Technologiczny w Ełku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
Izba Przemysłowo Handlowa
Opera i Filharmonia Podlaska
Park Naukowo Technologiczny Suwałki
Unicel Poland
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Infinity Group
Cynkomet
Biameditek
Fundusz Wschodni
PACTT

Patronaty medialne:

Kurier Poranny
Białystok Online
Radio Białystok
TVP3


Rejestracja uczestnictwa w konkursie RundaT 2020 została zakończona.
Dziękujemy za Państwa zgłoszenia.