Czym są Pomosty Przyszłości?

„Pomosty Przyszłości” to druga edycja wydarzenia w województwie podlaskim promująca dobre wzorce współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie. Celem konkursu jest promowanie postaw podlaskich przedsiębiorców współpracujących z uczelniami oraz promowanie zainteresowania podlaskich uczelni i zatrudnionych w nich naukowców współpracą z przedsiębiorstwami.


Regulamin Pomostów Przyszłości >>Informacje o wydarzeniu:

Kategorie:

Przedsiębiorcy i naukowcy od 8 maja do 14 lipca 2023r. mogą zgłosić swoje firmy, instytucje naukowe lub zgłosić się indywidualnie oraz opisać w jaki sposób współpracują z nauką czy biznesem.

Kapituła oceni zgłoszenia w 4 kategoriach: Pomost do biznesu (dla instytucji naukowej i osoby indywidualnej) oraz Pomost do nauki (dla podmiotu reprezentującej biznes i osoby indywidualnej).

Jednostki gospodarcze, naukowe oraz osoby indywidualne znacząco wyróżniające się pod kątem współpracy zostaną nagrodzone na uroczystej Gali wręczenia nagród, która odbędzie się na początku października w Operze i Filharmonii Podlaskiej.Konferencja prasowa

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego Jeżeli Wasza firma współpracuje skutecznie ze środowiskiem naukowym realizując wspólne projekty B+R o charakterze wdrożeniowym to ta kategoria jest dla Was. Opiszcie jakie projekty udało Wam się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Opiszcie czego projekty dotyczyły (udostępniajcie tylko te informacje, które możecie), kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Opiszcie partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.
Kategoria skierowana do firm związanych z województwem podlaskim.

Pomost do nauki dla osoby Jeśli jesteś odpowiedzialny w swojej firmie za współpracę ze środowiskiem naukowym, jeśli dzięki Twoim działaniom w Twojej firmie realizowane są projekty B+R o charakterze wdrożeniowym to ta kategoria jest dla Ciebie. Opiszcie jakie projekty udało się Wam wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Opisz czego projekty dotyczyły (udostępnij tylko te informacje, które możesz), kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Opisz partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest Twoja rola w danym projekcie.
Kategoria skierowana do osób zatrudnionych w firmach związanych z województwem podlaskim, odpowiedzialnych za realizację i wdrożenie projektu, np. prezesów firm, kierowników działów B+R, kierowników zespołów badawczych w firmie itp. Dopuszczalne jest zgłoszenie kierownika projektu wraz z zespołem.

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej Jeśli Wasza instytucja działa naukowo na rzecz przemysłu i skutecznie wdraża projekty B+R o charakterze wdrożeniowym to jest to kategoria dla Was. Opiszcie jakie projekty udało Wam się wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Opiszcie czego projekty dotyczyły (udostępniajcie tylko te informacje, które możecie), kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Opiszcie partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role.
Kategoria skierowana do uczelni, instytutów badawczych, wydziałów, katedr lub innych jednostek uczelni, centrów transferu technologii, spółek celowych itp.

Pomost do biznesu dla osoby Jeżeli jesteś pracownikiem naukowym instytucji, która działa na rzecz przemysłu i dzięki Tobie skutecznie są realizowane i wdrażane projekty B+R o charakterze wdrożeniowym to ta kategoria jest dla Ciebie. Opisz jakie projekty udało się Wam wspólnie zrealizować, co zostało wdrożone i jakie są tego dzisiaj rezultaty. Opisz czego projekty dotyczyły (udostępnij tylko te informacje, które możesz), kiedy zostały zrealizowane, jakie miały etapy i na jakich etapach teraz się znajdują. Opisz partnerów, którzy byli zaangażowani i jakie były ich role. A przede wszystkim: jaka była lub jest Twoja rola w danym projekcie.
Kategoria skierowana do osób odpowiedzialnych za realizację i wdrożenie projektu do przedsiębiorstwa np. kierowników zespołów badawczych na uczelniach, samodzielnych naukowców, itp. Dopuszczalne jest zgłoszenie kierownika projektu wraz z zespołem.


Harmonogram

08.05.2023 - 14.07.2023 Zbieranie zgłoszeń do „Pomostów Przyszłości”
14.07.2023 - 31.08.2023 Weryfikacja zgłoszeń, obrady kapituły
12.12.2023 Gala wręczenia nagród „Pomostów Przyszłości”
Pomosty Przyszłości

Kapituła

Mariusz Dąbrowski Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Natalia Osica Dyrektor zarządzająca w firmie "pro science" dr inż. Jakub Jasiczak Prezes Zarządu, Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o. Michał Marciniak Prezes Zarządu Centrum Badawczo-Rozwojowego ARH+ Sp. z o.o. Dr inż. Artur Ziółkowski Wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie doradczej Design and Business Sp. z o.o. Sławomir Olejnik Prezes Fundacji Polska Innowacyjna dr hab. Roman Wójcik, prof. SGGW Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

Partnerzy

Organizator:

Technotalenty

Współorganizator:

Województwo Podlaskie

Patroni honorowi:

MRiT
PARP
NCBR
Marszałek Województwa Podlaskiego Marszałek
Województwa
Podlaskiego
Prezydent Miasta Białegostoku
Łomżyńska Izba Przemysłowo- Handlowa
Izba Przemysłowo- Gospodarcza
Podlaski Związek Pracodawców

Firmy założycieli:

APS
CFT
Biznes Polska
Promotech
Uplogic
VIVADE

Firmy partnerskie:

wsfiz
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Białostocki
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
tobo
Unibep
Salag
BLC
Intratel
Merinosoft
Samasz
Bit
Park Naukowo – Technologiczny w Ełku
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Izba Przemysłowo Handlowa
Opera i Filharmonia Podlaska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
Infinity Group
Cynkomet
Biameditek
PACTT

Patronaty medialne:

TVP3
Radio Białystok
Białystok Online
bia24
Współczesna
Poranny


Kontakt

Fundacja Technotalenty

e-mail: fundacja@technotalenty.pl
tel. +48 732 624 779
KRS: 0000497938
REGON: 200837619
NIP: 9662091495
nr konta:
PKO BP 86 1020 1332 0000 1702 0884 3734


Rejestracja w konkursie Pomosty Przyszłości została zakończona.
Dziękujemy za Państwa zgłoszenia.