Talent poszukiwany!

Wiek:

Pochodzenie:

Cechy szczególne:

18-35 lat

Północno-wschodnia Polska

Widoczny potencjał, pasja i determinacja w poprawianiu
świata z wykorzystaniem nowych technologii.

Na pewno Cię znajdziemy, docenimy, pomożemy się rozwinąć i zrealizować marzenia.
Najlepiej jednak zgłoś się sam.
Pokaż nam swój talent i wygraj.
51 000 zł i nagrody specjalne czekają na zwycięzców!

Nie pozwól, aby Twój talent się zmarnował.


Finaliści konkursu

Znamy już nazwiska finalistów!

Dziękujemy za udział w konkursie, w którym ponownie przyjęliśmy wiele zgłoszeń w każdej z kategorii konkursowych.

Po burzliwych obradach Kapituł Konkursowych zostały wyłonione projekty finałowe w siedmiu kategoriach: Technika, Biznes, Wyzwania Społeczne, Technotalent PB 2018, Technotalent UwB 2018, Technotalent UMB 2018, Inspiracje 2018.
Różnorodność, a także wysoki poziom projektów sprawiły, że nie było to wcale proste zadanie.

Poznajcie efekty obrad - naszych Finalistów!

Ponownie Konkurs pokazał, jak wiele Technotalentów jest w naszym regionie. Przypominamy zatem, że niezależnie od wyniku konkursu, każdy Technotalent ma szansę trafić do programu wsparcia realizowanego przez Fundację Technotalenty i jej firmy partnerskie.


Informacje o konkursie

o Kategoriach konkursowych

 • Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), które chcą nam zaprezentować swoje projekty w kategoriach: TECHNIKA, WYZWANIE SPOŁECZNE, BIZNES, TECHNOTALENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 2018, TECHNOTALENT UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU 2018, TECHNOTALENT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 2018, INSPIRACJE 2018.
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, studenci, doktoranci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.
 • Z okazji 5-lecia Konkursu Technotalent, zostaną wybrane z grona laureatów wszystkich edycji Konkursu Technotalent 3 największe talenty. Nagrodzeni otrzymają statuetki Technotalenta 5-lecia Konkursu Technotalent w dniu Gali rozdania nagród.
 • Prace konkursowe czyli filmy i prezentacje, przeanalizują Kapituły Konkursowe złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituły wyłonią pięciu finalistów w każdej kategorii konkursowej oraz ostatecznych zwycięzców konkursu. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski, który realizuje fundacja TECHNOTALENTY i firmy partnerskie.

Formularz zgłoszeń do udziału w konkursie >>
Regulamin konkursu >>
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu >>
Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu (PB) >>
Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu (UwB) >>
Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu (UMB) >>

Informacje dla uczestników:
W przypadku zgłoszenia zespołu do konkursu prosimy o wypełnienie, podpisanie oraz załączenie do formularza zgłoszeniowego skanów lub zdjęć podpisanych oświadczeń przez każdego członka zespołu.
Oświadczenie

TECHNIKA pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, który jest nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

WYZWANIE SPOŁECZNE idea, koncepcja pracy, rozwiązanie technologiczne, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe oraz inne.

BIZNES projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

TECHNOTALENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 2018 projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Konkurs skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.

TECHNOTALENT UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU 2018 projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.

TECHNOTALENT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 2018 projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

INSPIRACJE 2018 - projekt zawierający odkrywcze i inspirujące rozwiązania z pogranicza designu, architektury, sztuki i techniki.


Harmonogram

10.09–22.10 Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie
26.09 Spotkanie laureatów Konkursu Technotalent z partnerami Fundacji
08.11 Ogłoszenie listy finalistów
13.11–21.11 Warsztaty i mentoring
26.11 Finał konkursu w kategoriach: Technotalent PB 2018, Technotalent UwB 2018, Technotalent UMB 2018, Inspiracje 2018
27.11 Finał konkursu w kategoriach: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes
11.12 Gala konkursu
Harmonogram technotalenty

Nagrody

W piątej edycji Konkursu Technotalent do wygrania są nagrody w wysokości 51 000 zł!

Wysokość nagród:

 • 10 000 zł w kategorii Technika - nagroda ufundowana przez Izbę Przemysłowo – Handlową w Białymstoku
 • 10 000 zł w kategorii Wyzwanie Społeczne - nagroda ufundowana przez PKO Bank Polski
 • 10 000 zł w kategorii Biznes - nagroda współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego i Santander Bank Polska S.A.
 • 5 000 zł w kategorii Technotalent Politechniki Białostockiej 2018 - nagroda ufundowana przez Politechnikę Białostocką
 • 5 000 zł w kategorii Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018 - nagroda ufundowana przez Uniwersytet w Białymstoku
 • 5 000 zł w kategorii Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018 - nagroda ufundowana przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • 3 000 zł dla laureata nagrody Inspiracje 2018 - nagroda ufundowana przez markę Primacol
 • 1 500 zł za najlepszy projekt uczniowski - nagroda współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego
 • 1 500 zł dla opiekuna zwycięskiego projektu uczniowskiego - nagroda współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego

Rejestracja uczestnictwa w konkursie Technotalent 2018 została zakończona.
Dziękujemy za Państwa zgłoszenia.