Aktualności

Konferencja prasowa poświęcona Konkursowi Technotalent 2017.

18 września w sali konferencyjnej przy rektoracie Politechniki Białosotckiej odbyła się konferencja prasowa poświęcona czwartej edycji Konkursu Technotalent.

Celem konferencji prasowej było przedstawienie zasad udziału w konkursie oraz przedstawienie organizatorów i fundatorów nagród. Na konferencji uczestniczyli:

dr Jolanta Koszelew – Prezes Fundacji Technotalenty,
Marek Siergiej - Przewodniczący Rady Fundacji Technotalenty,
Krzysztof Ryczko – Dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku,
Wojciech Tarasiuk -Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Białymstoku,
Mirosław Leśniewski - Dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku,
Tomasz Stypułkowski – Prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej,
dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB - Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu w Białymstoku,
dr Andrzej Małkowski - specjalista Uczelnianego Biura ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
Grzegorz Sienkiewicz - Brand Manager w Unicell Poland.

Celem konkursu jest identyfikacja i wsparcie rozwoju zdolnych uczniów, studentów, doktorantów i absolwentów z Polski północno-wschodniej, w wieku od 18 do 35 lat, którzy realizują lub zrealizowały innowacyjne projekty techniczne lub biznesowe. Rywalizacja konkursowa będzie przebiegać w siedmiu kategoriach: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Technotalent Politechniki Białostockiej 2017, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2017, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2017 oraz Inspiracje 2017. Kapituły Konkursu Technotalent 2017 tworzyć będą eksperci z firm, instytucji patronujących i wspierających całość przedsięwzięcia oraz naukowcy z Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Podstawą kwalifikacji zgłoszonych do konkursu prac będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii.

2017_09_18 technotalenty konferencja pb

Ruszyła czwarta edycja Konkursu Technotalent!

Od 12 września do 18 października 2017 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie Technotalent 2017.

Organizatorem czwartej edycji konkursu jest Fundacja Technotalenty. Współorganizatorami są Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz PKO Bank Polski. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem konkursu jest identyfikacja oraz wsparcie osób i zespołów, które tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, doktoranci i absolwenci wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.

Tegoroczne kategorie konkursowe to: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Technotalent Politechniki Białostockiej 2017, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2017, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2017 oraz Inspiracje 2017. W zakładce Konkurs pojawił się formularz umożliwiający zgłoszenia zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji, które powstały w ostatnich latach. Zgłoszony projekt powinien wykorzystywać nowoczesne technologie.

Zapraszamy do udziału!

2017_09_18 technotalenty konferencja pb

W dniach 21-22 kwietnia 2017 roku na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbędzie się II Kongres Liderów Zmian.

Kongres jest poświęcony zagadnieniom przywództwa i skutecznym metodom kierowania zespołami w firmach i organizacjach.

Kongres jest poświęcony zagadnieniom przywództwa i skutecznym metodom kierowania zespołami w firmach i organizacjach. Partnerem merytorycznym jest najbardziej renomowana firma konsultacyjna w Polsce - ICAN Institute/HBRP. Fundacja Technotalenty jest partnerem wspierającym wydarzenie. Program, lista prelegentów oraz możliwość rejestracji znajduje się na stronie II Kongresu Liderów Zmian: http://kongresliderowzmian.pl/. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

W dniach 21-22 kwietnia 2017 roku na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbędzie się II Kongres Liderów Zmian.

Fundacja TECHNOTALENTY została partnerem międzynarodowej konferencji dotyczącej przedsiębiorczości akademickiej.

MELES - More Entrepreneurial Life at European Schools odbędzie się w Białymstoku 29-30 marca 2017 r.

MELES - More Entrepreneurial Life at European Schools odbędzie się w Białymstoku 29-30 marca 2017 r. W agendzie konferencji znalazły się m.in.:

 • Prezentacja możliwości pozyskania finansowania na realizację projektów biznesowych;
 • Historia sukcesu lokalnych startupów studenckich;
 • Networking środowiska akademickiego i biznesowego;
 • Warsztaty - Design Thinking i Business Model Canvas.

Miejsce: Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki, ul. Wiejska 45 a, sala konferencyjna: 12 B

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja i więcej informacji na stronie: www.wi.pb.edu.pl/meles/

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Fundacja TECHNOTALENTY została partnerem międzynarodowej konferencji dotyczącej przedsiębiorczości akademickiej.

Gala Konkursu Technotalent 2016

Dnia 7 grudnia 2016r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się Gala Finałowa Konkursu Technotalent 2016. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu a Fundatorzy wręczyli nagrody tegorocznym Laureatom.

Wysoki poziom prac finałowych sprawił, iż Kapituły w poszczególnych kategoriach postanowiły przyznać dodatkowo wyróżnienia w konkursie. W Gali wzięło udział ponad 100 osób: uczestnicy, nauczyciele, opiekunowie, dyrektorzy szkół, członkowie kapituł, przedstawiciele instytucji patronujących i partnerskich, partnerzy Fundacji.

Podczas wydarzenia dodatkowo, uhonorowani i przedstawieni zostali nowi partnerzy Fundacji Technotalenty: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Instytut Innowacji i Technologii PB, Izba Przemysłowo-Handlowa, Unicell Poland, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Stowarzyszenie EuroPartner AKIA oraz TangramCare.

Dodatkowo Fundacja Technotalenty postanowiła uhonorować również m.in. opiekunów projektów zwycięskich za ich szczególny wkład w rozwój projektów swoich podopiecznych i przyczynienie się tym samym do sukcesu tegorocznej edycji Konkursu Technotalent.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz wyróżnionym!

Lista Laureatów znajduje się w zakładce Konkursu Technotalent 2016.

Gala Konkursu Technotalent 2016

Finał Konkursu Technotalent 2016

W dniu 22 listopada 2016 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbył się finał Konkursu Technotalent 2016. Finał w kategorii specjalnej Inspiracje 2016 odbył się natomiast w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej.

Podczas finału twórcy najlepszych pięciu projektów (w kategoriach: Technika, Technotalent Politechniki Białostockiej, Biznes oraz Inspiracje 2016) indywidualnie lub zespołowo podczas 10-minutowego wystąpienia prezentowali swoje rozwiązania przed Kapitułą Konkursową w danej kategorii oraz zgromadzoną publicznością. Po każdym wystąpieniu następował czas na pytania ze strony Kapituły. W każdej Kapitule zasiadali eksperci z danej dziedziny: właściciele lub prezesi wiodących firm w regionie, przedstawiciele przedsiębiorstw - dyrektorzy działów wykorzystujących nowoczesne technologie, przedstawiciele świata nauki oraz przedstawiciele instytucji patronujących konkursowi.

Wyniki obrad kapituł poznamy dopiero na Gali Konkursowej 7 grudnia 2016r w Operze i Filharmonii Podlaskiej

Pełna lista finalistów walczących o nagrody główne znajduje się w zakładce Konkursu Technotalent 2016.

Finał Konkursu Technotalent 2016

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Fundacja Technotalenty od roku 2016 dołączyła do grona 112 instytucji, które mogą zgłaszać firmy do jednej z najbardziej prestiżowych nagród w Polsce – Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy dumni z faktu, że nasza organizacja otrzymała tak zaszczytne wyróżnienie i możewskazać firmy, które najbardziej się przyczyniają do rozwoju naszej gospodarki. W roku 2016 Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP będzie przyznana w kategoriach: Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, START UP PL, Badania + Rozwój.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji konkursu oraz pełna lista instytucji zgłaszających firmy do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, znajduje się na stronie internetowej: http://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Przedłużenie terminu zgłoszeń do 25 października 2016

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem Technotalent 2016 i liczne pytania o możliwość przedłużenia terminu zgłoszeń ze strony uczestników, fundacja podjęła decyzję o zmianie terminu nadsyłania zgłoszeń do 25 października 2016.

Niezmiernie miło jest nam również poinformować o tym, że pula nagród w konkursie Technotalent 2016 powiększyła się o nową nagrodę specjalną - „Inspiracje 2016”! Nagroda ta została ufundowana przez markę Primacol. Każdy uczestnik/zespół bez względu na wybór kategorii głównej weźmie udział w rywalizacji o nagrodę „Inspiracje 2016” w wysokości 3000zł.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie konkursu: http://technotalenty.pl/konkurs2016/

Przedłużenie terminu zgłoszeń do 25 października 2016

Spotkanie finalistów i laureatów konkursu Technotalent z Partnerami Fundacji

27 września 2016 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbyło się coroczne otwarte spotkanie finalistów i laureatów konkursu Technotalent z Partnerami Fundacji. W spotkaniu wzięli także uczniowie oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie otworzył Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Roman Kaczyński.

Podczas spotkania swoje projekty i plany na przyszłość zaprezentowała szóstka finalistów dotychczasowych edycji konkursu Technoalent:

 • Marcin Joka zdobywca nagrody głównej w konkursie Technotalent2015 w kategorii Biznes za projekt Cube&Code. Razem z zespołem zaprojektował robota edukacyjnego o nazwie Photon.
 • Paulina Staniszewska i Kamil Stysiak oraz zdobywcy nagrody głównej w Technotalent 2014 w kategorii Design za projekt – Elektryczny rower customowy.
 • Jan Godlewski zdobywca nagrody głównej w konkursie Technotalent 2015 w kategorii Design za projekt NUNO.
 • Dominik Brzozowski – Wyróżniony projekt uczniowski w konkursie Technotalent 2015. Projekt: Niewykorzystana moc baterii.
 • Mateusz Ołdytowski - konkurs Technotalent 2015. W kategorii Design projekt BLOKK otrzymał wyróżnienie.
 • Paweł Kochaniec - finalista konkursu Technotalent 2015 w kategorii Design. Projekt: Mobilne kojce dla cieląt.

Finaliści mieli okazje opowiedzieć o swoich dokonaniach i planach na przyszłość. Prezes Fundacji, Pani Jolanta Koszelew, przedstawiła działalność Fundacji, podsumowała dotychczasowe edycje konkursu i przekazała informacje dotyczące tegorocznej edycji konkursu Technotalent 2016.

W czasie spotkanie zaprezentowali się nowi partnerzy Fundacji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Park Naukowo – Technologiczny w Ełku, Unicell Poland oraz Izba Przemysłowo-Handlowa.

Spotkanie zakończyło się sesją networkingową, która była okazją o nawiązania bezpośredniego kontaktu laureatów konkursu Technotalent z Partnerami Fundacji.

Spotkanie finalistów i laureatów konkursu Technotalent z Partnerami Fundacji

Już można się zgłaszać do Konkursu Technotalent 2016

Od poniedziałku, 12 września 2016 roku można zgłaszać swoje projekty i pomysły do III edycji Konkursu Technotalent. Zgłoszenia udziału przyjmowane są poprzez aplikację internetową do dnia 18 października 2016. Wypełniając formularz zgłoszeniowy kandydaci na zwycięzców w trzech głównych kategoriach konkursowych mogą liczyć na wygraną po 10 000 zł. Również uczniowie i ich opiekunowie mają szansę zdobyć dodatkowe nagrody.

Szczegóły na stronie http://technotalenty.pl/konkurs2016/

Zapraszamy do udziału w Konkursie Technotalent 2016.

Już można się zgłaszać do Konkursu Technotalent 2016

Konferencja prasowa

Z okazji inauguracji Konkursu Technotalent 2016 w dniu 12 września 2016 na Politechnice Białostockiej odbyła się konferencja prasowa, której celem było przedstawienie zasad udziału w konkursie oraz przedstawienie organizatorów i fundatorów nagród.

W konferencji udział wzięli:
Jolanta Koszelew - Prezes Zarządu Fundacji Technotalenty
Marek Siergiej - Przewodniczący Rady Fundacji Technotalenty
Tomasz Stypułkowski - Prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej
Krzysztof Ryczko - Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku
Jan Zadykowicz - Wiceprezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
Mirosław Leśniewski - Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku
Jan Godlewski - Laureat Konkursu Technotalent 2015

Kategoriami głównymi Konkursu Technotalent 2016 są: Technika, Technotalent Politechniki Białostockiej oraz Biznes. Uczestnicy mogą zgłaszać projekty zrealizowane, które powstały w ostatnich trzech latach i nie zdobyły nagród głównych w Konkursie Technotalent oraz w innych konkursach. Zgłoszony projekt powinien wykorzystywać nowoczesne technologie.

Nowością w tegorocznym konkursie jest kategoria Technotalent Politechniki Białostockiej skierowana do studentów i pracowników Politechniki. Jest to efekt dostrzeżenia przez uczelnię potrzeby wsparcia projektów naukowych i studenckich, które posiadają w sobie potencjał komercjalizacyjny.

Fundatorami głównych nagród w Konkursie Technotalent 2016 są:
Izba Przemysłowo – Handlowa – kategoria „Technika”
Politechnika Białostocka – kategoria „Technotalent Politechniki Białostockiej”
Narodowy Bank Polski – kategoria „Biznes”

Wszystkie informacje dotyczące konkursu Technotalent 2016 znajdują się na stronie konkursu: http://technotalenty.pl/konkurs2016/.

Konferencja prasowa Technotalent 2016

We wrześniu rusza trzecia edycja Konkursu Technotalent

Już od 12 września rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Technotalent 2016. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Technotalenty. Celem konkursu jest identyfikacja oraz wsparcie osób i zespołów, które tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Główne kategorie konkursu Technotalent 2016 to: Technika, Biznes oraz Technotalent Politechniki Białostockiej. 12 września na stronie: http://technotalenty.pl/konkurs2016/ pojawi się formularz umożliwiający zgłoszenia zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji, które powstały w ostatnich trzech latach i nie zdobyły nagród głównych w konkursie Technotalent oraz w innych konkursach. Zgłoszony projekt powinien wykorzystywać nowoczesne technologie.

Więcej informacji na temat konkursu już wkrótce!

Konkurs Technotalent 2016